Preview Mode Links will not work in preview mode

Open Hartig - Joke Oosters & Wouter Torfs

Oct 26, 2018

Kom je morgen ook?

http://www.silenceforpeace.org/nl/home/

Wat kom je te weten?

  • Hoe operationeel is Wouter nog als CEO?
  • Hoe hij zijn rol als CEO invult?
  • Hoe Silence for Peace is ontstaan
  • Waarom we hopen dat jij morgen er ook bij bent! 
  • Hoe Wouter de uitzending van Top ondernemers zelf ervaart.
  • Wat stilte met ons...